HEALTH & SAFETY MANAGER

AGC Building & Industrial, czołowy europejski producent szkła płaskiego.

Dywizja AGC Building & Industrial, należąca do spółki AGC Glass Company, produkuje, poddaje obróbce i zajmuje się dystrybucją szkła płaskiego dla przemysłu budowlanego, solarnego oraz dla aplikacji bazujących na zaawansowanych technologiach. Siłę napędową naszej firmy tworzą cztery strategiczne jednostki handlowe:
• Primary Glass
• Processed Glass
• Distribution
• New Business and Industrial.

8 400 naszych pracowników działa w ponad 100 miejscach w całej Europie, od Hiszpanii aż po Rosję. Nasz wspólny cel został podsumowany w wizji firmy: „Szkło rodzi emocje łącząc ludzi z ich środowiskiem“.

Misja :

 • Ÿ  uplatňování, ověřování a zajištění sledování přijatého systému řízení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro čtyři závody společnosti AGC Glass Poland - Varšava, Silesia, Opatov, Gdaňsk
 • Ÿ  zodpovědnost za zpracování dokumentace
 • Ÿ  zajišťování provádění průběžné kontrolní činnosti v návaznosti na interní pravidla a právní požadavky a dohled nad realizací přijatých preventivních nebo nápravných opatření v závodech
 • Ÿ  iniciativní působení v oblasti prevence úrazů a nehod, zajištění vyšetřování případných úrazů a nehod, dohled nad zaznamenáváním požadovaných údajů o úrazech a opatřeních z nich plynoucích
 • Ÿ  určování směrů a dohled nad prováděním identifikace nebezpečí, hodnocení rizik a přijímání příslušných preventivních opatření z těchto hodnocení plynoucích
 • Ÿ  dohled nad zajišťováním souladu využívaných technologií v souladu s příslušnými technickými standardy
 • Ÿ  spolupráce v oblasti ochrany zdraví zaměstnanců a orgány v oblasti ochrany veřejného zdraví ve věci kategorizace prací
 • Ÿ  asistence při interních auditech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci včetně úzké spolupráce s bezpečnostním vedením korporace na úrovni EU v příslušné divizi
 • Ÿ  asistence osobám odborně způsobilým v prevenci rizik, osobám odpovědným za BOZP a ředitelům v jednotlivých závodech; dohled nad činností osob odborně způsobilých v prevenci rizik v jednotlivých závodech
 • Ÿ  monitoring KPI , zpracování podkladů a zajišťování reportingu vedení společnosti
 • Ÿ  zastupování jednotlivých závodů při jednání o BOZP a PO s orgány státní správy

 

Wymagania :

 • Ÿ  střední škola s profilem bezpečnosti práce nebo vysokoškolské vzdělání se specializací nebo specializací v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo postgraduální studium v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Ÿ  znalost zákonů a předpisů týkajících se zdraví a bezpečnosti práce včetně příslušných norem (ISO 45001 v kombinaci s ISO 9001 a ISO 14001)
 • Ÿ  aktivní řidič
 • Ÿ  praxe BOZP a PO v průmyslovém podniku alespoň 5 let
 • Ÿ  práce s počítačem (Word, Excel, PowerPoint, SAP)
 • Ÿ  znalost zákonů a předpisů týkajících se zdraví a bezpečnosti práce včetně příslušných norem (ISO 45001 v kombinaci s ISO 901 a ISO 14001)
 • Ÿ  velmi dobrá znalost AJ v ústní i písemné formě
 • Ÿ  komunikační dovednosti (naslouchání i přesvědčivost ve vystupování)
 • Ÿ  manažerské dovednosti, umění vyjednávat, cílevědomost a rozhodnost
 • Ÿ  flexibilita, samostatnost, pečlivost, zodpovědnost

Miejsce pracy :

AGC Glass Poland

Jestes gotowy do zapisania "Glass Unlimited" ?

 • Ÿ  pracovní poměr na dobu neurčitou ve stabilní, nadnárodní společnosti
 • Ÿ  odpovídající finanční ohodnocení
 • Ÿ  práci ve stabilním a přátelském kolektivu
 • Ÿ  13. a 14. mzdy a roční bonus
 • Ÿ  služební automobil i pro soukromé účely
 • Ÿ  možnost dalšího vzdělávání v oboru
This website uses cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we assume that you consent to receive all cookies on all websites.
For further information, please click here >>.